Senin, 15 Oktober 2012

materi dasar: nama waktu dalam bahasa Jepang


Daftar Hari dalam Bahasa Jepang§  Minggu : Nichiyoobi
§  Senin : Getsuyoobi
§  Selasa : Kayoobi
§  Rabu : Suiyoobi
§  Kamis : Mokuyoobi
§  Jum'at : Kinyoobi


§  Sabtu : Doyoobi
Daftar Bulan dalam Bahasa Jepang§  Januari : Ichi-gatsu
§  Febuari : Ni-gatsu
§  Maret : San-gatsu
§  April : Shi=gatsu
§  Mei : Go-gatsu
§  Juni : Roku-gatsu
§  Juli : Shichi-gatsu
§  Agustus : Hachi-gatsu
§  September : Ku-gatsu
§  Oktober : Juu-gatsu
§  Nopember : Juu-ichi-gatsu
§  Desember : Juu-ni-gatsu
Daftar Tanggal dalam Bahasa Jepang

1 : Tsuitachi______2 : Futsuka______3 : Mikka______4 : Yokka______5 : Itsuka
6 : Muika______7 : Nanoka______8 : Yooka______9 : Kokonoka______10: Tooka
11: Juu-ichi-nichi______12: Juu-ni-nichi______13: Juu-san-nichi______14: Juu-yokka
15: Juu-go-nichi______16: Juu-roku-nichi______17: Juu-shichi-nichi______18: Juu-hachi-nichi
19: Juu-ku-nichi______20: Hatsuka______21: Nii-juu-ichi-nichi______22: Ni-juu-ni-nichi
23: Ni-juu-san-nichi______24: Nii-juu-yokka______25: Ni-juu-go-nichi______26: Nii-juu-roku-nichi
27: Ni-juu-shichi-nichi______28: Ni-juu-hachi-nichi______29: Nii-juu-ku-nichi______30: San-juu-nichi
31: San-juu-ichi-nichi

Keterangan Waktu dalam Bahasa Jepang

§  Hari ini : Kyoo
§  Kemarin : Kinoo
§  Lusa : Asatte
§  Kemarin dulu : Otootoi
§  Pagi : Asa
§  Tadi pagi : Kesa
§  Malam : Ban / Yoru
§  Tadi malam : Yuube
§  Malam ini : Konban
§  Besok : Ashita
§  Setiap hari : Mainichi
§  Setiap pagi : Maiasa
§  Setiap malam : Maiban
§  Minggu ini : Konshuu
§  Minggu lalu : Senshuu
§  Minggu depan : Raishuu
§  Bulan ini : Kongetsu
§  Bulan lalu : Sengetsu
§  Bulan depan : Raigetsu
§  Tahun ini : Kotoshi
§  Tahun lalu : Kyonen
§  Tahun depan : Rainen

Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar